Physiatrist’s appointment

Fysiatrian keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden tutkimus, ehkäisy, hoito ja kuntoutus tavalla, joka huomioi potilaan toimintaympäristön ja elämäntilanteen kokonaisuutena.

Fysiatrin keskeisiä osaamisalueita ovat selän, niskan, ylä- ja alaraajojen vammat ja sairaudet, kipuoireyhtymät ja eräät hermokudoksen vammat ja sairaudet.

Teitä palvelee

Docent, Physiatrist, Rehabilitation Qualification
Doctor of Medical Science, Physiatrist, Psychotherapist
Docent, Physiatrist, Pain Relief Qualification, Rehabilitation Qualification

Seuraavat vapaat ajat

No available appointments just now. Please check again later or select another service.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}