Katso video

Tutkitusti

pitkäaikainen
vaikutus potilaiden
elämänlaatuun

Selkä- ja niskaperäiset kivut voivat heikentää toimintakykyä ja elämänlaatua, jolloin myös henkinen hyvinvointimme kärsii. Me täällä Helsinki Hospitalissa uskomme, että paras taho arvioimaan hoidon onnistumista on potilas itse. Siksi seuraamme aktiivisesti potilaan vointia myös leikkauksen jälkeen. Keräämme seurantatiedot laaturekisteriimme, joka ohjaa ja kehittää toimintaamme.

Erikoistuminen takaa hoitomme laadun

Monelle kipu ja kärsimys ovat osa elämää hoidon puutteen tai huonon hoidon takia. Onnistunut leikkaustulos mahdollistaa potilaan toimintakyvyn palautumisen ja elämänlaadun parantumisen. Kokeneet kirurgit, erikoistuminen ja laadun seuranta takaavat Helsinki Hospitalin hoidon korkean tason. Me kannamme vastuun potilaidemme hyvinvoinnista ja seuraamme toimintamme laatua tarkasti. Meillä olet hyvissä käsissä.

0 %

tyytyväisyys-
aste

Tutkitusti hyviä tuloksia selkäleikkauksella

Selän tai niskan alueen vaivoissa ei ole kyse pelkästään kivusta. Ne vaikuttavat elämäämme esimerkiksi toimintakyvyn alenemisena tai elämänlaadun heikkenemisenä. Kyselymme tulosten mukaan HH selkäleikkauksen jälkeen, potilaiden kivun vähentyessä, elämänlaatu paranee tilastollisesti merkitsevästi (elämänlaatua mittaavalla EQ-5D – indeksillä arvioituna). Leikkaushoidon jälkeen selkävaivan aiheuttama toimintakyvyn haitta vähenee merkitsevästi, ja hoitotulos säilyy hyvänä pitkälläkin aikavälillä (toiminnallista haittaa mitataan ns. Oswestryn indeksillä).

0

leikkauksen kokemus
Helsinki Hospital
Selkäkeskuksessa

Lanne- ja kaularangan leikkaukset ovat turvallisia toimenpiteitä. Helsinki Hospital Selkäkeskuksen kirurgit käyttävät mikrokirurgisia leikkaustekniikoita. Usein potilas kotiutuu jo leikkauspäivän iltana ja muutenkin leikkauksesta toivutaan nopeasti. Mikäli kotiutuminen ei ole heti mahdollista, järjestämme sinulle yksityishuoneen laadukkaalta vuodeosastoltamme.

“Leikkaus tuntui vähän samalta kuin olisin käynyt päiväunilla. Helsinki Hospitalin väki oli aivan mahtavaa.”

Kalle Kiukainen, keittiömestari

Hoidon vaikuttavuus
selkäpotilailla

Oireiden vaikutus potilaiden toimintakykyyn eri aikapisteissä

Selkä- ja niskaperäiset oireet rajoittavat toimintakykyä. Kuvassa esitetään, miten ennen Helsinki Hospitalissa tehtyä leikkausta ja leikkauksen jälkeen mitattu ns. Oswestryn indeksi laskee merkitsevästi ja pysyy hyvällä tasolla pitkäaikaisesti (0-20 minimaalinen toimintakyvyn haitta; 20-40 kohtalainen haitta; 40-60 vaikea-asteinen haitta). Toisin sanoen, toimintakyky kohentuu merkitsevästi hoidon jälkeen.

Kivusta johtuva toimintakyvyn rajoittuminen potilaiden itsensä arvioimana

Kyselyssämme potilaat arvioivat selän tai niskan alueella kokemansa kipua ja sen vaikutusta toimintakykyyn. Leikkaushoito helpotti potilaiden kokemaa kipua merkitsevästi.

Leikkauksen vaikutus potilaan elämänlaatuun eri aikapisteissä

Selkä- tai niskaperäiset kiputilat ja toimintakyvyn haitat alentavat elämänlaatua (jota mitataan EQ-5D – elämänlaatuindeksillä). Selkäleikkauksen jälkeen, potilaiden kivun vähentyessä, elämänlaatu paranee tilastollisesti merkitsevästi ja säilyy hyvänä.

 

Potilaiden arvioimat kivun vaikutukset elämänlaatuun

Potilaidemme arvioiden perusteella voimme huomata, että selän ja niskan alueella koettu kipu heijastuu myös elämänlaatuun. Leikkaus on tuonut pitkäaikaisen ja elämänlaatua merkitsevästi parantavan helpotuksen kipuun.

Kyselyyn osallistui 872 potilasta vuosina 2014-2018

Anna itsellesi kivuton elämä

Helsinki Hospital on kokeneiden kirurgien perustama ja johtama, Pohjoismaiden suurin yksityinen selkäkirurginen sairaala, joka maksaa veronsa Suomeen. Helsinki Hospital syntyi unelmasta perustaa sairaala, jossa potilasta hoidetaan yksilönä, viivytyksettä, ja aina parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilökuntamme on kokenutta ja sitoutunutta. Kaikenkaikkiaan olemme Helsinki Hospitalissa hoitaneet tuhansia selkäpotilaita hyvin tuloksin, mistä kertoo myös korkea 99% asiakastyytyväisyyden taso.

Jaa sivu

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin

Hei! Mitä mieltä olet ajanvarauspalvelustamme?

Kehitämme alati palveluitamme ja olisi hienoa, jos kertoisit  jäitkö kaipaamaan jotain.