​Asiakaspalvelu 09 417 00100

Varaa aika
Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

 

Helsinki Hospital Oy tietosuojaseloste

Helsinki Hospital Oy rekisteritietojen korjausvaatimus

Helsinki Hospital Oy rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Helsinki Hospital Oy rekisteriseloste kameravalvonta 

 

HELSINKI HOSPITAL OY:N MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999)

1. REKISTERINPITÄJÄ

Helsinki Hospital Oy, Y-tunnus 224455831-1, Bulevardi 22, 00120 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Jyrki Törnwall,
jyrki.tornwall (at) helsinkihospital.com, puhelinvaihde 09- 417 00100

3.REKISTERIN NIMI

Helsinki Hospital Oy:n markkinointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Markkinointirekisterissä ylläpidetään Helsinki Hospital Oy:n olemassa olevien ja mahdollisten asiakkaiden tietoja.

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:
Markkinnoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen, kehittäminen, kohdentaminen ja seuranta
Asiakassuhteen analysointi, ryhmittely ja raportointi sekä muut Helsinki Hospitalin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
Markkinatutkimuksen ja mielipidekyselyiden toteuttaminen

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa mm. seuraavanlaisia tietoja:

Etu- ja sukunimi
Henkilötunnus
Suoramarkkinointilupa- ja kieltotiedot
Postituslistat (esim. asiakaslehdet, uutiskirjeet)
Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin liittyviä tietoja

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

Yritys ja yhteyshenkilö itse.
Helsinki Hospital, Helsinki Hospitalin sidosryhmät ja ulkopuoliset palveluntuottajat, kuten hakemistopalveluyritykset ja julkiset rekisterit.
Muut asianmukaiset lähteet

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei luovuteta Helsinki Hospitalin lukuun toimivien palveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon osallistuvien osapuolten ulkopuolelle muuten kuin sopimuksen, muun suostumuksen ja säädösten mukaan.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA
Mahdollinen manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain erikseen oikeuden saaneilla henkilöillä.
Digitaalisen aineiston käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat sitä tehtävässään. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus työsuhteen aikana ja sen päättymisen jälkeen. Palvelimet, joihin reksiterin tietoja tallennetaan, sijaitsevat suojatuissa ja valvoituissa tiloissa. Tiloihin pääsy on rajoitettu ja valvottu.

9. TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu Helsinki Hospitalin rekisteriin. Tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti tai muulla varmennetulla tavalla ja osoitetaan rekisterinpitäjälle, joka päättää tarkastusoikeudesta. Rekisteröidyn henkilöllisyys tarkistetaan kuvallisesta henkilötodistuksesta ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa toteutettuna.

10. TIEDON KORJAAMINEN
Siltä osin kuin rekisteröity voi toimia itse, häntä pyydetään, ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Muussa tapauksessa rekisteröityä pyydetään päivittämään tiedot soittamalla numeroon 09 417 00100 tai ilmoittamalla muutoksista sähköpostitse osoitteeseen info (at) helsinkihospital.com

11. KIELTO-OIKEUS
Henkilö voi kieltää Helsinki Hospitalia sähköisen viestinnän tietosuojalain 27 §:n mukaisesti käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramarkkinoinnin tarkoituksiin ilmoittamalla muutoksista kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.