Kirsi Isoherranen

Medicine doktor, specialist på hudsjukdomar och allergologi
"Kirsi Isoherranen, specialist i dermatologi, har specialiserat sig på behandling av kroniska och svårläkta sår. Hon har dessutom en gedigen erfarenhet av undersökning och borttagning av födelsemärken."

När ska en patient komma på mottagning till dig?

Mina patienter lider av kroniska, alltså svårläkta sår, eller kommer på mottagning för att granska sina födelsemärken.

Till kroniska sår hör till exempel svullna ben eller utslag runt såret. Jag har specialiserat mig på att utreda grundorsakerna till dem och planera en effektiv sårbehandling. Jag har en lång erfarenhet av behandling av hudcancer och borttagning av födelsemärken.

Jag har nyligen utarbetat anvisningar för sårvård för nättidskriften Duodecim. Hur ska du själv sköta ett sår?

Inom sårbehandling är det väsentligt att ställa rätt diagnos och hitta rätt behandlingsform. På min mottagning kommer ibland patienter som haft ett oläkt sår i två år. Ett öppet sår komplicerar livet på många sätt så det är viktigt att vårda det snabbt. Jag betraktar alltid patientens situation i dess helhet, eftersom ett sårs läkningsprocess påverkas även av näringen, levnadsvanorna och psykosociala faktorer.

Behandlingen beror alltid på sårets typ. I venösa besvär är det till exempel viktigt att minska bensvullnaden. Vanligtvis behandlas våra sårpatienter av vår sårsjukskötare två till tre gånger i veckan tills såret läkt helt.

Hur undersöker du en patients födelsemärken?

I undersökningen använder jag mig av ett dermatoskop som förstorar födelsemärket. Det hjälper mig att avgöra om födelsemärket måste tas bort eller om det är godartat. Jag rekommenderar i regel inte att ta bort ett godartat födelsemärke.

Jag utvärderar dessutom patientens hudtyp och mängd av solexponering huden utsatts för. Jag utreder om personen redan tagit bort födelsemärken eller om hen har hudcancer i släkten. Med stöd av denna information bestämmer jag tidpunkten för nästa kontroll och ger instruktioner för egen granskning.

Vilka principer styr ditt arbete?

Hit hard and hit early.

Följande lediga tider

No available appointments just now. Please check again later or select another practitioner.
{{ appointment['time'] }}
{{ appointment['ApptLength'] }} min
{{ appointment['formatted_date'] }}
{{ appointment.person.name }}
{{ appointment.person.title }}

Språk

fiFinnish
svSwedish

Specialitet

  • Diagnostisering och vård av problematiska sår

Träning

  • Medicine doktor
  • Specialist i dermatologi och allergologi

Den viktigaste arbetserfarenheten

  • Specialistläkare på HUCS hud- och allergisjukhus
  • Grundande av en specialkompetensutbildningsprogram inom sårbehandling tillsammans med Vesa Juutilainen på Helsinki Hospitals Sårcentrum.

Medlemskap

  • Medlem i European Wound Management Association (EWMA).

Hei! Mitä mieltä olet ajanvarauspalvelustamme?

Kehitämme alati palveluitamme ja olisi hienoa, jos kertoisit  jäitkö kaipaamaan jotain.