Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Timo Pohjolainen

Docent, specialistläkare i fysiatri, särskild kompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Timo Pohjolainen är en erfaren specialistläkare i fysiatri och har särskild kompetens inom smärtbehandling och rehabilitering. Han har under lång tid även arbetat som sakkunnig vid Patientförsäkringscentralen, Trafikskadenämnden, Rättsskyddscentralen för hälsovården och Arbetspensionsanstaltens besvärsnämnd. Vid ett flertal förtroendeuppdrag, bland annat vid Social- och hälsoministeriet, Selkätutkimusseura och Kivuntutkimusyhdistys (rygg- och smärtundersökningsföreningar) har han fått bred erfarenhet och insikt om rehabilitering, arbetsförmåga och smärtbehandling. Närmast om hjärtat ligger dock mötet med patienten och det traditionella läkararbetet, där målet är att hjälpa alla personligen. Pohjolainen började vid Helsinki Hospital efter uppmuntran från det yrkeskunniga teamet.

"Den meriterade och engagerade arbetsgruppen motiverar. Med en lätt organisation kan vi arbeta snabbt och flexibelt. Vid Helsinki Hospital kommer patienterna i första hand, och vi vårdar patienterna så mycket som möjligt baserat på aktuella medicinska metoder."

Pohjolainen tog sin läkarexamen 1980 och arbetets innehåll är fortfarande baserat på samma saker. Enligt Pohjolainen måste man ständigt vidareutbilda sig och utvecklas för att klara av det krävande arbetet. Att ingen dag är den andra lik gör arbetet meningsfullt. Även ödmjukheten som livet fört med sig underlättar i arbetet.

"Att hjälpa människor har alltid varit och är fortfarande den största motivatorn. För mig är det här yrket ett kall."

TIMO POHJOLAINEN

  • Docent, specialistläkare i fysiatri
  • Specialiteter: särskild kompetens inom rehabilitering och smärtbehandling
  • Viktigaste yrkeserfarenheterna: Nylands sjukvårdsdistrikt, överläkare vid rehabiliteringsenheten 1995 - 1999, sakkunnigläkare vid Folkpensionsanstalten 1999 - 2004, överläkare vid Kuntoutus ORTON 2005 - 2014.

Medlemskap: Bland annat Finlands ryggförbund, Suomalainen Selkätutkimusseura (Finlands ryggundersökningsförening), Suomen Kivuntutkimusyhdistys (Finlands smärtundersökningsförening)