Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Leif Bäck

Specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar, docent

Leif Bäck är specialistläkare i öron-, näs- och halssjukdomar, med särskild kompetens inom huvud- och halskirurgi. Leif Bäcks specialistområde omfattar tumörer i halsens område, halscystor, tumörer i spottkörtel, lymfkörtelutredningar, besvär relaterade till snarkningar och sömnapné, problem i svalg, matstrupe och struphuvud samt endoskopi. Enligt Bäck har Helsinki Hospital möjlighet att utföra åtgärder inom specialistområden som andra inom den privata sektorn inte har.

 

"Jag började vid Helsinki Hospital efter önskemål från min kollega Patrik Lassus. Jag var intresserad av den unika verksamhetsmodellen och gruppen av betrodda kirurgkollegor."

Bäcks väg till läkaryrket var kantad av många tillfälligheter. Så som det ofta är i livet, berodde yrkesvalet även på tur.

   

"Jag var intresserad av att arbeta med människor, och eftersom jag var duktig i skolan kändes läkarlinjen som ett bra alternativ. Jag och en kamrat bestämde oss för att lämna in ansökan, och jag blev antagen."Erfarenheterna från studietiden påverkade valet av specialistområde. Det slutade med att Bäck började praktisera på avdelningen för öron-, näs- och halssjukdomar, vilket kändes rätt.

   

"Inom området var mångsidigheten särskilt lockande. Huvud- och halskirurgi kändes mest utmanande, och jag anslöt mig till arbetsgruppen redan innan jag tagit min examen. Området har verkligen varit utmanande och arbetet har varit mycket engagerande - och krävande. Å andra sidan är det därför som arbetet har fortsatt vara mycket intressant."Det krävande arbetet varit givande år efter år. Man håller sig alert genom att ständigt vidareutbilda sig.

   

"Belöningen i kirurgarbetet är resultatet av handarbetet, även om det kan låta som en kliché. Man måste ständigt utveckla sig själv, eftersom det gagnar ens egna patienterna."

LEIF BÄCK

  • Docent och specialistläkare inom öron-, näs- och halssjukdomar
  • Särskild kompetens: komplicerad huvud- och halskirurgi (bland annat tumörer), sömnapné och snarkning.
  • Viktigast yrkeserfarenhet: HUCS klinik för öron-, näs- och halssjukdomar (specialistläkare sedan 2000)
  • Medlemskap: Suomen Otolaryngologiyhdistys, Scandinavian Society of Head and Neck Oncology, International Sleep Surgery Society