Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Jorma Halttunen

Specialistläkare inom kirurgi, specialistläkare inom gastroenterologisk kirurgi

Jorma Halttunen, specialistläkare inom bukkirurgi, har lång erfarenhet som professionell yrkesutövare och fortsätter nu sin långa karriär inom HNS. Helsinki Hospital är en del i hans plan att fortsätta inom sin yrkesbana.

"Jag kom med eftersom jag vill få en mjuklandning innan min pensionering och kunna fortsätta med endoskopiska åtgärder, vilket jag har lång erfarenhet av. Jag fortsätter även med arbetet vid Mejlans tills vidare. Jag anser att Helsinki Hospital kan ordna en lämplig arbetsmiljö även för att utföra komplicerade åtgärder."

"Dessutom skulle jag vid behov kunna behandla patienter vid mottagningen som lider av kronisk pankreatit. Det är en patientgrupp som har behov både på mottagnings- och åtgårdssidan."

Liksom många andra läkare föddes Halttunens dröm om läkarrocken redan i ett tidigt skede, under skoltiden. Inspiration fick han bland annat från böcker.

"En del romaner, såsom AJ Cronins "De gröna åren" påverkade mig mycket. Jag hade turen att genom Medicinalstyrelsen få åka till Schweiz för att studera medicin. Vi var över 300 finländare som examinerades i Schweiz under cirka tio års tid."

Halttunen blev bekant med kirurgi redan när han sommarjobbade under studietiden. Det kändes nästan omedelbart som hans eget område. Genom senare arbetsplatser och möjligheter märkte han att han passade bäst som endoskopist.

"Kirurgi – precis som andra medicinska områden – utvecklas hela tiden och behöver även utvecklare. Till syvende och sist är det alltid för patientens bästa som man underlättar behandlingsformer och ändrar riktning mot precisionskirurgi."


Jorma Halttunen

  • Titel: Specialistläkare inom kirurgi, specialistläkare inom gastroenterologisk kirurgi.
  • Specialkompetens: Bukkirurgi, endoskopi.
  • Viktigaste arbetserfarenhet: Biträdande läkare inom kirurgi och bukkirurgi vid HNS, avdelningsläkare och avdelningsöverläkare sedan 1985.
  • Medlemskap: Finlands Läkarförbund, Kirurgföreningen i Finland (SKY), Finlands gastroenterologiförening.