Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Juha Pohjola

Specialistläkare inom neurokirurgi

Neurokirurgen Juha Pohjola har arbetet med spinalkirurgi och smärtkirurgi vid HUCS i över 30 år. Arbetstillfredsställelsen kommer fortfarande från grundläggande saker: patienter som mår bättre och är nöjda.

"Ryggkirurgi är en tacksam kirurgi, eftersom största delen av patienterna återhämtar sig väl och snabbt. Själva kirurgin är i allmänhet inte svår, men valet av de patienter för vilka operativ behandling lämpar sig kräver erfarenhet – över hälften av alla finländare har i något skede problem med ryggen och det är endast en del som behöver operation", konstaterar Pohjola.

"Den största utmaningen inom den här branschen är att lära sig identifiera de patienter som får nytta av att opereras. De rätta patienterna måste dessutom opereras på rätt sätt och vid rätt tidpunkt."

Det var en slump att Pohjola blev läkare. Han ville studera utomlands och utnyttjade den finländska studerandekvoten i Schweiz. Valet av specialiseringsbransch påverkades mycket av studiekamraten Juha Hernesniemi, numera professor i neurokirurgi vid HUCS.

"Neurokirurgin är globalt den mest ansedda branschen inom kirurgi, och det var väl det som lockade mest i tiden. Och jag upplevde att det var ett fint, utmanande arbete.

Senare har praktiska orsaker föranlett viljan att ständigt lära sig nytt och utvecklas. Helsinki Hospital fascinerar Pohjola i att sjukhuset erbjuder patienterna en möjlighet att få betjäning.

"Långa operationsköer är frustrerande." Det finns många sjuka patienter som inte kan arbeta eller klara sig hemma och de är tvungna att vänta på operation i upp till ett halvt år", säger Pohjola.

"För läkaren är det viktigaste att det egna arbetet är direkt förknippat med behandling av patienter."

Juha Pohjola

  • Specialistläkare inom neurokirurgi
  • Blev läkare 1975, neurokirurg 1980. Specialistkompetens inom smärtbehandling 1999.
  • Specialkompetens: Ryggrads- och ländryggskirurgi, smärtkirurgi, neurokirurgisk behandling av rörelsestörningar, funktionell neurokirurgi, neurokirurgisk behandling av spasticitet.
  • Viktigaste arbetserfarenhet: HUCS Neurokirurgiska klinik sedan 1980.
  • Medlemskap: medlem i Suomen neurokirurgiyhdistys, medlem i europeisk neurokirurgiföreningen, grundande medlem i Suomen selkäkirurgiyhdistys.