Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Esa-Pekka Pälvimäki

Medicine doktor, specialistläkare inom neurokirurgi, ledande läkare

Esa-Pekka Pälvimäki ansvarar för den medicinska verksamheten vid Helsinki Hospital – för obetingad behandlingskvalitet och patientsäkerhet. Dessutom arbetar han som opererande läkare med specialkompetens inom ryggkirurgi och smärtkirurgi.

"För mig är det viktigt att behandlingen alltid planeras utifrån patientens behov. Att behandlingen baseras på vetenskapliga bevis och att de lösningar som väljs alltid syftar till snabbaste och bästa möjliga återhämtning."

Sjukhusmiljön är bekant för Pälvimäki ända från barnsben tack vare hans sjukskötarmamma. När han dessutom fattade intresse för vetenskap och forskning i unga år, var det ganska naturligt att börja skapa en karriär inom läkaryrket. Sin avhandling skrev han om neurovetenskaper.

"Passionen för arbetet härstammar från de resultat man ser i arbetet: att patienterna är nöjda och får hjälp. Det inspirerar allra mest. Det ger mig en verklig iver att göra saker och ting ännu bättre och utveckla mig själv."

Pälvimäki hade en viktig roll när det gäller uppkomsten av Helsinki Hospital. Sjukhusets tjänstekedja representerar i stor utsträckning hans syn på hur man bäst kan producera hälsa.

"Jag har alltid haft ett kraftigt internt behov av att arbeta självständigt enligt min egna, genuina uppfattning. Att grunda ett läkarägt sjukhus passade denna vision som handen i handsken."

Esa-Pekka Pälvimäki

  • Medicine doktor, specialistläkare inom neurokirurgi
  • Specialkompetens: Ryggradskirurgi, neurokirurgisk smärtbehandling, neurokirurgisk behandling av rörelsestörningar, djup hjärnstimulering (DBS).
  • Viktigaste arbetserfarenhet: HUCS Neurokirurgiska klinik 15 år 1999-2014, professor Juha Hernesniemis neurovascular fellowship 2006-2007, Case Western Reserve University School of Medicine Department of Neuroscience, Cleveland, OH, USA 1994
  • Medlemskap: Medlem i Suomen neurokirurgiyhdistys, medlem i Suomen selkäkirurgiyhdistys, medlem i den nordamerikanska ryggföreningen (North American Spine Society, NASS), medlem i Kivun hoidon erityispätevyystoimikunta 2007-2014, medlem i Etiska utskottet (HNS) 2006-2009.