Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Vesa Juutilainen

Specialistläkare inom plastikkirurgi, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi

Vesa Juutilainen, specialistläkare inom ortopedi och traumatologi, ansvarar för sårcentralen vid Helsinki Hospital och för plastikkirurgi på de nedre extremiteterna, men han utför även allmän rekonstruktiv plastikkirurgi framför allt på kroppen.

"Traditionellt har plastikkirurgin på den privata sidan varit estetisk kirurgi, och det har inte funnits just någon kirurgisk behandling av problematiska sår eller annan rekonstruktiv kirurgi heller. Å andra sidan har behandlingen av problematiska sår inom den kommunala hälsovården varit dåligt organiserad och kvaliteten har varierat. Vi vill grunda en mångdisciplinär enhet som fokuserar på sårbehandling vid Helsinki Hospital", säger Juutilainen.

Han har en väldigt mångsidig kirurgbakgrund. Först studerade Juutilainen till specialistläkare inom ortopedi och senare specialiserade han sig även inom plastikkirurgi. Det som fascinerar i plastikkirurgin är den kreativitet som behövs i arbetet.

"Inom många kirurgiska specialområden gör man "typoperationer" enligt en viss schablon, men vid plastikkirurgisk rekonstruktion vid vävnadsbrist och -skador måste man använda fantasin, tillämpa tidigare erfarenheter och bedöma vävnadernas egenskaper. Detta är ett mycket inspirerande arbete."

Vesa Juutilainen

  • Specialistläkare inom ortopedi och traumatologi, specialistläkare inom plastikkirurgi
  • Specialkompetens: Kirurgisk behandling av problematiska sår, allmän rekonstruktiv plastikkirurgi på både extremiteter och kroppen. Åtgärdande av vävnadsbrist och funktionella störningar i följdtillstånd efter olika sjukdomar, skador och operationer.
  • Viktigaste arbetserfarenhet: Avdelningsläkare, HUCS Tölö sjukhus, plastikkirurgiska kliniken från 1999.
  • Medlemskap: Plastikkirurgiska föreningen i Finland – Chirurgi Plastici Fenniae, Ortopedföreningen i Finland, Föreningen för Sårvård i Finland, Suomen traumatologiyhdistys, Steering Committee of the Nordic Diabetic Foot Task Force