Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Antti Hietaranta

Docent, specialistläkare inom kirurgi och gastroenterologisk kirurgi

Antti Hietaranta behandlar särskilt patienter som behöver sköldkörtelkirurgi samt gastrokirurgiska patienter vid Helsinki Hospital.

Den nya typen av privatsjukhus ger arbetet nya dimensioner.

"Jag upplever det som givande att sätta mig in i den enskilda patientens problem. Vid ett privatsjukhus fungerar förhållandet mellan patient och läkare naturligast, eftersom en läkare i praktiken bär behandlingsansvaret för patientens sjukdom", konstaterar Hietaranta.

"Ur patientens perspektiv är tidtabellen och specialistkompetensen viktiga saker. Vi kan behandla våra patienter med en kort varsel och alla läkare är experter inom sina egna områden."

Liksom många andra kirurger har Hietaranta läkare i den närmaste släkten. Hans pappa är läkare.

"Redan under skoltiden stod det klart att läkaryrket var min sak. Under de medicinska studierna föll allt på plats redan på den första kursen inom kirurgi."

"Kirurgin verkade passa mitt psyke ända från sommarjobben under kandidattiden." Jag har alltid gillat kirurgernas sätt att närma sig och sköta saker: logiskt, rätlinjigt och snabbt", funderar Hietaranta.

Arbetet får sin betydelse från dess effekter.

"Patienten kommer för att behandlas och opereras och blir frisk. Arbetet har tydliga effekter, effekterna är snabba och kan oftast ses genast hos patienten", säger Hietaranta.

"Och det är jättetrevligt att operera, jag gillar att arbeta med händerna."

Antti Hietaranta

  • Specialistläkare inom kirurgi och gastroenterologisk kirurgi, docent
  • Specialkompetens: Gastro- och allmänkirurgi; titthålskirurgi, endoskopi. Endokrinkirurgi: Sköldkörtel- och bisköldkörtelkirurgi
  • Viktigaste arbetserfarenhet: Specialistläkare inom kirurgi 1998. Specialistläkare inom gastroenterologisk kirurgi 2002. HUCS 1996-1998, 2000-2004, E-KKS 2004.
  • Medlemskap: Finlands Läkarförbund, Kirurgföreningen i Finland