Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Person

Person

Maija Kolehmainen

Medicine licentiat, specialistläkare inom kirurgi och plastikkirurgi

Maija Kolehmainen är en specialistläkare inom plastikkirurgi med specialisering inom kirurgi på bröst, höften och genitalområdet. Plastikkirurgin förknippas ofta med estetisk kirurgi, även om största delen av plastikkirurgerna gör rekonstruktiv kirurgi.

"För mig personligen är det intressantare och mera givande att behandla sjukdomar. Estetisk kirurgi är intressant, men jag anser att det är ett helt annat yrke. Jag upplever att behandling av sjukdomar är min uppgift i livet."

Kolehmainen anser att Helsinki Hospital är en motiverande fas under hennes karriär särskilt med tanke på att sjukhuset är läkarlett. Å andra sidan stöder sjukhuset för sin del den offentliga hälsovården.

"Det är motiverande att tänka att man får vara med och utveckla en sådan här verksamhet. Ofta får man som läkare inte planera sjukhuset, utan man måste kunna arbeta under alla förhållanden."

"I dag kan alla finländare i praktiken inte få behandling på universitetssjukhusnivå på grund av regionala och andra orsaker. Här erbjuder vi ett alternativ."

Specialsjukhuset, som specialiserat sig på krävande kirurgi, kan anses vara en öppning även i ett större hänseende.

"Produktionen inom många branscher flyttas till billigare länder. I Finladnd borde vi se nya saker som exportprodukter. En högklassig kompetens inom såväl medicin som många andra branscher kan anses vara detta", funderar Kolehmainen.

Maija Kolehmainen

  • Medicine licentiat 1993, specialistläkare inom kirurgi 2000 och specialistläkare inom plastikkirurgi 2004 (Helsingfors universitet)
  • Specialkompetens: Rekonstruktiv kirurgi (bröst, höften, genitalområdet)
  • Viktigaste arbetserfarenhet: Biträdande läkare inom kirurgi 1994-2000, Sjukhusläkare inom plastikkirurgi 2001-2004 HUCS, Tf överläkare inom plastikkirurgi 2004-2005 HNS Pejas, Tf specialistläkare/avdelningsläkare inom plastikkirurgi  från 2005 HUCS Tölö
  • Medlemskap: Finlands Läkarförbund, Kirurgföreningen i Finland, SKY sektionen för bröstkörtelkirurgi, Chirurgi Plastici Fenniae - Plastikkirurgiska föreningen i Finland, Duodecim, Finska Läkaresällskapet, Bröstcancerföreningen, Pyrenean Lodge in Plastic Surgery