Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Gastrokirurgi

Gastrokirurgi

GASTROKIRURGI

De vanligaste allmänna och gastrokirurgiska sjukdomarna är gallstenssjukdom och olika bråck. Båda är relativt vanliga problem, som orsakar smärta och besvär samt begränsar livet på många sätt.

Vid gallstenssjukdom börjar det ansamlas kristaller i gallblåsan och dessa strävar efter att växa till sig till gallstenar med tiden. Gallstenar ger inte nödvändigtvis några symtom, utan den kan ibland hittas av en slump i samband med andra undersökningar. Ett typiskt symtom vid gallstenssjukdom är emellertid kraftiga magsmärtsattacker. Hos en del av patienterna kompliceras gallstenssjukdomen (till exempel inflammation av gallblåsan, gallgångssten). Som behandling av symtomatisk gallstenssjukdom kan man avlägsna gallblåsan jämte stenar utan att ingreppet i sig har några betydande skadeverkningar på personens liv.

Med bråck avses en situation där bukväggen ger efter på grund av förvärvad eller medfödd svaghet och innehåll i maghålan (bukhinna och tarm) tränger ut ur bukhålan. Bråck behandlas i regel med oepration, eftersom de inte försvinner av sig själva. De vanligaste bråckproblemen är ljumskbråck och navelbråck.
Vid Helsinki Hospital utför erfarna gastrokirurger bråck- och galloperationer. Patienten får vård utan remiss och utan att behöva köa.

BRÅCKOPERATION

Bråckoperation är en av de vanligaste allmänkirurgiska åtgärderna. Bråck orsakar normalt smärta och obehag. Bråck försvinner inte av sig själva.

Läs mer

GALLOPERATION

Gallstenar är kristallisationer som bildas i gallblåsan och som normalt ger hårda smärtor i magens övre del. Gallsten behandlas genom att ta bort gallblåsan. Vid galloperation används i dag titthålsoperation som standard.

Läs mer

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran