Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Galloperation

Galloperation

GALLOPERATION

Gallstenar är kristallisationer som bildas i gallblåsan och som normalt ger hårda smärtor i magens övre del. Gallstenssjukdomar kan även kompliceras om en inflammation uppstår.

Gallstenssjukdomar konstateras typiskt genom ultraljudsundersökning och ofta av en slump i samband med en annan undersökning.

Numera behandlas gallstenar inte genom att lösa upp dem. Därmed behandlas problemet genom att ta bort hela gallblåsan, ett ingrepp som nästan alltid görs som en titthålsoperation. Borttagning av gallblåsan genom titthålsoperation är ett relativt lätt ingrepp för patienten. Arbetsoförmågan varierar mellan olika yrken, men tiden är klart kortare än vid traditionell, öppen operation. Konvalescensen efter en öppen operation är normalt en månad, medan man kan klara sig med hälften kortare tid efter en titthålsoperation.

Behandlingen av gallstenarna förbättrar ofta patientens livskvalitet märkbart. Patienten blir av med smärtorna och kan dessutom äta sådan mat som han eller hon inte kunnat äta tidigare. Man återhämtar sig helt efter operationen.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran