Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Kirurgisk behandling av cancer

Kirurgisk behandling av cancer

KIRURGISK BEHANDLING AV CANCER

Cancer är en tumör som kan växa och sprida sig i kroppen om den inte behandlas. Olika cancerformer avviker emellertid avsevärt sinsemellan. En del av cancerformerna är lugna och växer långsamt, medan en del växer mycket fort och har hunnit sprida sig till många olika håll i kroppen redan när de konstateras.

Cancerbehandling är ett av de medicinska områden som har utvecklats kraftigast, och största delen av olika cancertyper kan behandlas framgångsrikt med hjälp av moderna metoder. En stor del av cancerpatienterna lever ett normalt liv efter att cancern har konstaterats och behandlats, och många cancertyper kan till och med botas med operation och kompletterande behandlingsformer. En framgångsrik behandling av cancer förutsätter att behandlingen påbörjas omedelbart. Den finländska cancerbehandlingen ligger i toppklass i både Europa och hela världen.

En mängd olika specialistläkare deltar i cancerbehandlingen, liksom skötare som specialiserat sig på behandlingarna samt terapeuter som specialiserat sig på rehabiliteringen. Eftersom cancertyperna skiljer sig avsevärt från varandra, så är det alltid viktigt att en expert som specialiserat sig på cancertypen i fråga ansvarar för behandlingen.

Behandlingsmetoderna förändras ständigt och man måste utbilda sig kontinuerligt för att hålla sig à jour med den nyaste vetenskapliga kunskapen. Därför är grundtanken vid Helsinki Hospital att cancerpatienter alltid hänvisas till experter på den cancertyp som konstaterats hos patienten. Dessutom lönar det sig ofta att genomföra cancerbehandlingen som ett samarbete mellan experter inom olika specialområden. Experterna inom respektive område kan planera behandlingen utifrån sin egen insikt och behandlingsmetoderna väljs gemensamt.

Vid Helsinki Hospital planeras och genomförs behandlingen som ett samarbete inom en mångdisciplinär grupp och i behandlingen deltar patologer och cancerläkare samt vid behov andra specialistläkare, såsom plastikkirurger, käkkirurger, öronläkare, ögonläkare, neurokirurger, gastrokirurger, gynokologer eller andra specialister som behövs för behandlingen av respektive patient.

CANCER I ANSIKTET

Cancertumörer i ansiktet är typiskt olika sorters hudcancer. Den vanligaste typen är basalcellscancer, det vill säga basaliom, som oftast konstateras i ansiktet. Andra vanliga cancertyper som kan konstateras också i ansiktet är melanom och skivepitelcancer.

Läs mer

MELANOM

Den kändaste hudcancertypen melanom har ökat epidemiartat i Finland under de tio senaste åren. Melanom behandlas alltid primärt genom att operera.

Läs mer

MUNCANCER

Muncancer är en cancertyp som behandlas genom att operera och som oftast orsakas av riklig användning av alkohol eller tobak. I Finland konstateras årligen cirka 600 cancerfall i huvudet och halsen.

Läs mer

SKÖLDKÖRTELCANCER

Cancerfall i sköldkörteln är relativt vanliga. Sköldkörtelcancer har ändå en av de bästa prognoserna bland olika cancertyper och i normalfallet påverkar den inte människans livslängd om den behandlas.

Läs mer

BRÖSTCANCER

Bröstcancer är den vanligaste cancertypen bland kvinnor. Vid en bröstcanceroperation avlägsnas tumören och vid behov vävnad kring tumören. Ibland kan man bli tvungen att avlägsna hela bröstkörteln, varvi bröstet kan rekonstrueras med en lambå eller ett implantat.

Läs mer

CANCERTUMÖRER I RYGGRADEN

Cancertumörer i ryggraden är vanligen metastaser. De ger ofta upphov till ryggont, smärta i extremiteter eller förlamningssymtom.

Läs mer

Kirurgisk behandling av cancer

 

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran