Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Bröstcancer

Bröstcancer

BRÖSTCANCER

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor – statistiskt sett insjuknar cirka var åttonde kvinna i bröstcancer under sitt liv. Cirka hälften av bröstcancerfallen konstateras hos kvinnor som har fyllt 60 år, men incidensen av bröstcancer börjar efter cirka 25 år.

Diagnostiken av brösttumörer utgår från en läkarundersökning, radiologiska undersökningar (mammografi, ultraljudsundersökning av brösten och armhålorna, vid behov MRI) samt analys av vävnadsprover. Operationsbehandlingen planeras från fall till fall med beaktande av cancerns karaktär och patientens önskemål.

Vid operation av bröstcancer tas tumören bort och vid behov letar man upp portvaktskörtlarna med hjälp av en lymfkörtelkarta som utarbetats före operationen och en gammagivare under operationen. Portvaktskörtlarna förs till en patolog för undersökning medan operationen pågår. Utifrån svaret på det snabba vävnadsprovet eller undersökningar som gjorts före operationen kan man välja att ta bort armhålsfett och lymfkörtlar när tumören tas bort. Man kan ta en röntgenbild på den borttagna tumören för att säkerställa omfattningen på avlägsnandet.

När en del av bröstet tas bort formas den återstående delen av bröstet med så kallade onkoplastiska tekniker.
Ibland kan man vara tvungen att ta bort hela bröstkörteln beroende på tumören och/eller bröstets storlek. Då kan man samtidigt rekonstruera ett bröst med lambå eller implantat. Då strävar man efter att ta bort bröstkörteln så att huden sparas. Även det friska bröstet kan minskas för att ge bättre symmetri.
Sjukhusvården efter en bröstcanceroperation tar 1–7 dygn och konvalescenstiden är 2–6 veckor. Efterbehandlingen planeras av en mångdisciplinär läkargrupp cirka två veckor efter operationen när diagnosen har specificerats. I gruppen ingår vid sidan av plastikkirurgerna en onkolog, radiolog och patolog.
Patienten behandlas dessutom av en bröstcancerskötare samt vid behov av fysio-, lymfa-, ergo- och psykoterapeut.

Armen kan tendera att svälla i 1–2 år efter en bröstcanceroperation och eventuell strålbehandling. Ett lindrigare lymfödem hålls oftast i schack med hjälp av kompressionstextilier, regelbunden motion och viktkontroll. I situationer där sjukdomen förvärras hjälper lymfterapi. Patienten kan få nytta av kirurgisk behandling (lymfvägskirurgi, lymfkörteltransplantationer) om svullnaden i armen orsakar ett funktionellt men.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran