Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Muncancer

Muncancer

muncancer

I Finland konstateras årligen cirka 600 cancerfall i huvudet och halsen. Den vanligaste orsaken bakom muncancer är riklig användning av alkohol och tobak. Munhålecancer behandlas ofta med operation, som kompletteras med strålbehandling eller kemoradioterapi. Vid operationen avlägsnas även frisk vävnad kring tumören, varför man ofta är tvungen att göra vävnadstransplantation i samband med muncanceroperationer. Operationen tar cirka 4–8 timmar och kräver lokaler med effektiverad övervakning. Patienten hålls nedsövd natten som följer på operationen.

I Finland utförs årligen knappt 200 operationer som fordrar krävande vävnadsrekonstruktion.
Vid munhålecancer beror patientens prognos i stor utsträckning på i vilket skede cancern konstateras. Om cancern diagnostiseras i ett tidigt skede och den inte har vuxit sig stor eller bildat metastaser, är prognosen mycket god. I dylika fall är 90 procent av patienterna vid liv efter fem år.

Den genomsnittliga tiden på sjukhuset efter operationen är 1–2 veckor. Sjukledighetens längd varierar normalt från några månader till ett år beroende på cancerns och operationens omfattning.

Odontologin spelar en mycket central roll när det gäller behandling av munhålecancer, eftersom man kan bli tvungen att ta bort tänder i samband med operationen. De borttagna tänderna måste på ett eller annat sätt rekonstrueras. Ofta används tandimplantat.

Avlägsnande av cancer i munhålan och vävandsrekonstruktion är operationer som inte tidigare har kunnat utföras i Finland.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran