Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Kirurgisk behanlding av ansikte och käk

Kirurgisk behanlding av ansikte och käk

KIRURGISK BEHANLDING AV ANSIKTE OCH KÄK

På huvudet, ansiktet och halsen genomförs vanligen plastikkirurgisk korrigering efter olika skador, följdtillstånd eller hudcancer eller funktionella korrigeringar.

Operationer på ansiktet och käken varierar från små ingrepp, som görs med lokalbedövning, till åtta timmars operationer där till exempel en del av ansiktet konstrueras på nytt. Återhämtningstiden efter en ansiktskirurgisk operation varierar från dagar till månader beroende på operationens omfattning.
Käkkirurgi är typiskt behandling av traumabaserade skador: patienten kan fallit omkull eller annars fått ett slag i ansiktet. Med käkledskirurgi behandlas å sin sida typiskt patienter med ledgångsreuma eller ledslitage när de får smärtor av att öppna munnen.

Bland de mest utmanande kirurgiska operationerna på ansiktet och käken är rekonstruktion av avsaknade vävnader efter canceroperationer. Vid canceroperation avlägsnas också frisk vävnad kring tumören för att undvika att cancern ska förnyas, varvid man vid muncanceroperationer ofta blir tvungen att utnyttja vävnadstransplantat och rekonstruera till exempel en del av tungan.

KÄKKIRURGI

Käkkirurgen behandlar i huvudsak traumabaserade brott på under- och överkäken. Till exempel strävar man efter att operera ett brott på underkäken inom några dagar från skadan.

Läs mer

KÄKLEDSKIRURGI

Med käkledskirurgi behandlas typiskt patienter med ledgångsreuma eller ledslitage när de får smärtor av att öppna munnen. När käkleden skadats av en sjukdom ersätts den med en ledprotes.

Läs mer

KIRURGISK BEHANDLING AV LÄPP- OCH GOMSPALT

Spalt i läpp eller gom är bland de vanligaste medfödda strukturavvikelserna hos människor. I Finland är antalet fall årligen drygt 100. Spalterna operereas normalt under barnets första levnadsår.

Läs mer

Kirurgisk behandling av ansikte och käk

 

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran