Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Benkirurgi

Benkirurgi

BENKIRURGI

Den benkirurgi som görs vid Helsinki Hospital är typiskt förknippad med en skada eller sjukdom, vars behandling kräver både plastikkirurgisk och ortopedisk kompetens vid sidan av blodkärlskirurgi. Som exempel kan nämnas brott i de nedre extremiteterna och sårkomplikationer efter akilleskirurgi och felställningar eller ärr efter skada eller sjukdom. Till exempel kan vissa nervskador eller spasticitet i samband med neurologiska sjukdomar leda till en felställning i foten, som eventuellt kan behandlas med en operation som återställer senbalansen i den extremitet som behandlas.

Även felställningar i fötterna förknippade med diabetisk sjukdom i det perifera nervsystemet kan gynnas av fusionsoperation som korrigerar ställningsfel eller åtgärder som återställer senbalansen.

Om den hjälp som kan fås från alla andra korrigerande operationer och hjälpredskap anses vara otillräcklig, kan amputation av en nedre extremitet förbättra patientens funktionsförmåga och livskvalitet. Ett beslut om amputation är alltid ett resultat av en långsiktig övervägning för både patienten och de behandlande läkarna. Omfattningen på amputationen väljs alltid individuellt och den påverkas av blodcirkulationen i extremitetens samt de kvarblivande vävnadernas funktion och kvalitet samt patientens rehabiliteringskapacitet efter amputationen. Hos diabetiker strävar man numera efter att delvis bespara fotbladet, om blodcirkulationen bedöms vara tillräcklig.

Av de problem som följer amputation av extremiteter kan nämnas hudproblem (för mycket eller litet mjukvävnad) och smärta i lokala ärr, vilket kan förhindra användningen av protes. För dessa problem finns det ofta kirurgisk behandling om inte modifiering av protesen räcker till.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran