Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Bröstkirurgi

Bröstkirurgi

 

BRÖSTKIRURGI

Formen på bröstkörteln och/eller bröstkorgen kan åtgärdas med plastikkirurgiska metoder hos såväl kvinnor som män efter medfödd deformitet, sjukdom (t.ex. inflammationer och tumörer) eller skada.
Modifieringen av bröstets eller bröstkorgens form planeras individuellt med beaktande av vävnadsbristens form, placering och storlek, patientens allmäntillstånd och följdsjukdomar, fysisk ansträngning i arbetet och på fritiden samt faktorer som inverkar på användningen av autolog vävnadstransplantation (tillräcklig mängd vävnad och skicket på tagningsstället).

Formen på bröstet eller bröstkorgen kan åtgärdas med egen vävnad eller ett implantat. Lindrigare formfel kan oftast åtgärdas med fettransplantation till brösten. Fett sugs ut via små stickhål i låren, sidorna eller magen och injiceras med en nål på det ställe i bröstet där vävnadsbrist råder. Åtgärden kan utföras under lokalbedövning eller narkos beroende på fall.
Uppföljningstiden på sjukhuset efter åtgärden varierar mellan två timmar och ett dygn. Behovet av sjukledighet är 1–14 dygn. Slutresultatet av fettransplantationen bedöms på mottagningen cirka 3 månader efter ingreppet.

Avsaknad bröstvävnad eller en deformitet kan ibland åtgärdas med ett implantat. En silikonprotes eller en vävnadsexpander som fylls med koksalt, en så kallad expanderprotes, kan placeras under bröstkorgens hud eller en lokal lambå beroende på fall. Att töja ut huden med en expanderprotes kräver flera besök på mottagningen under de veckor som följer efter operationen eftersom koksalt måste fyllas på. Efter några månader ersätts den ofta med en vanlig silikonprotes. För att komplettera formen på implantatbröstet används ibland även fettransplantation.

Med en kroppsegen lambå kan man även rekonstruera större vävnadsbrister eller ett helt avsaknat bröst. Lambån kan tas från bröstkorgen (TAP, AICAP, LICAP, IMAP), ryggen (LD), magen (DIEP, SIEA, TRAM), låret (TMG) samt ibland från skinkorna eller sidorna. En lämplig lambå väljs individuellt. Åt bröstcancerpatienter, som efter avlägsnande av bröstet och lymfkörtlarna i armhålan eventuellt har utvecklat en störande svullnad i armen i samband med strålbehandlingen, kan man vid behov göra en lymfkörteltransplantation till armhålan i samband med lambårekonstruktion av bröstet.

Efter lambårekonstruktionen tar uppföljningen på sjukhus 1–3 dygn (lokala lambåer)/5–7 dygn (så kallade mikrolambåer det vill säga distalt tagna lambåer som kräver en mikrovaskulär kärlsöm). Behovet av sjukledighet är 2–6 veckor. Behovet av fortsatta åtgärder kan bedömas cirka 6 månader efter operationen, när svullnaden är borta och lambån har börjat sätta sig. Formande av bröstvårtan genom att modifiera omkringliggande vävnader görs under lokalbedövning när bröstet i övrigt är klart.

Att rekonstruera bröstet med kroppsegen vävnad kräver ofta en större enskild operation (lambårekonstruktioner) än implantatkirurgi eller kräver fler åtgärder (fettransplantationer), emn å andra sidan är operationsresultatet mer långvarigt.

Med plastikkirurgiska metoder kan man åtgärda till exempel:

  • medfödda utvecklingsstörningar i bröstkörteln och bröstkorgen
  • tubulära bröst, olika stora bröst (den ena bröstkörteln underutvecklad)
  • Polands syndrom
  • trattbröst (pectus excavatum), kölbröst (pectus carinatum)
  • tillväxtstörning av bröstet orsakad av skada eller sjukdomsvård
  • brännskada, operation av brösthålan eller strålbehandling i barndomen
  • gynekomasti, det vill säga förstorad bröstkörtel hos män
  • feminin bröstkort hos män eller maskulin bröstkorg hos kvinnor
  • följdtillstånd efter inflammation, borttagning av tumör och eventuell strålbehandling
  • bröstcancer

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran