Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Sårcentralen

Sårcentralen

SÅRCENTRALEN

Sårcentralen är ett specialteam som består av experter inom olika områden och som kan behandla olika kroniska eller annars svårt läkande sår på ett övergripande sätt.

Kroniska sår utgör ett betydande problem för folkhälsan och ekonomiskt. De uppskattas förbruka upp till fem procent av den totala budgeten för den västerländska hälsovården. Ett sår som inte läker är för den som har såret ofta en funktionell och psykosocial börda.

I praktiken är kroniska sår bland annat diabetesrelaterade fotsår, cirkulationsorsakade sår i de nedre extremiteterna, trycksår och sårproblem efter olika sällsynta sjukdomar eller kirurgiska ingrepp. Diabetesrelaterade sår, trycksår och cirkulationsorsakade sår i de nedre extermiteterna utgör över 80 procent av alla kroniska sår.

Sårcentralen har som mål att svara mot vårdbehovet flexibelt utan operationsköer, med metoder som motsvarar den senaste kunskapen. Verksamheten baseras på ett mångdisciplinärt angreppssätt, som i första hand syftar till att utreda och behandla de orsaker som ligger bakom såret. Därefter genomförs en individuellt vald behandling för att slutgiltigt stänga såret, antingen med konservativa eller kirurgiska metoder. När såret har läkt planeras en fotbehandling som angriper orsakerna till såret med mål att förhindra att såret förnyas.

DIABETESRELATERADE SÅR

Diabetes är förknippat med olika komplikationer, varav fotsår är det som ger upphov till flest vårddagar på sjukhus. Förebyggande vård spelar en viktig roll vid behandling av fotsår.

Läs mer

TRYCKSÅR

Upp till var tionde patient som vårdas på bäddavdelning har ett trycksår eller en vävnadsskada som förebådar ett sår. Långvarig orörlighet utsätter kroppen för trycksår vid benutstick.

Läs mer

CIRKULATIONSORSAKADE SÅR

Bristande venfunktion är den vanligaste orsaken till cirkulationsorsakade bensår. Ett bensår som blivit kroniskt kan ofta behandlas med plastikkirurgiska metoder under förutsättning att man lyckas reparera den bakomliggande cirkulationsstörningen i tillräcklig utsträckning.

Läs mer

SÅRKOMPLIKATIONER EFTER KIRURGISKA INGREPP

Alla kirurgiska ingrepp är förknippade med en komplikationsrisk gällande sårläkningen. De vanligaste är blodutgjutning, infektion, upprivning, kallbrand vid sårkanten eller ansamling av sårvätska, det vill säga serom.

Läs mer

Sårcentralen

 

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran