Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Cirkulationsorsakade sår i de nedre extremiteterna

Cirkulationsorsakade sår i de nedre extremiteterna

CIRKULATIONSORSAKADE SÅR I DE NEDRE EXTREMITETERNA

Bristande venfunktion i benen är den vanligaste orsaken till cirkulationsorsakade bensår. Detta kallas i folkmun för åderbråck. Synligt åderbråck innebär emellertid inte nödvändigtvis att venernas funktion skulle vara avsevärt försvagad och å andra sidan kan en avsevärt försvagad funktion hos venerna förekomma utan synligt åderbråck. Vensjukdom leder till kronisk svullnad och pigmentförändringar i huden innan sår uppkommer. Övervikt och hög ålder ökar risken för venöst bensår.

En annan typisk orsak till bensår är aterioskleros (åderförkalkning). Riskfaktorer är bland annat diabetes och rökning. En artärsjukdom i benen kan leda till en cirkulationsstörning varvid benet inte får tillräckligt mycket blod och syre. Då läks inte ens små hudskador, vilket innebär att de kan leda till större sår. Om man inte lyckas åtgärda cirkulationsstörningen kan man till slut bli tvungen att ty sig till amputation.

En blodkärlskirurg bedömer möjligheterna att åtgärda fel i vener eller artärer. Behandlingen ska fokusera på att hitta orsakern till ett sår som inte läker: handlar det om ett venöst eller arteriellt sår eller är det någon annan faktor som ligger bakom. Orsaken till ett bensår kan också vara vissa mer sällsynta inflammationssjukdomar och cancertumörer i huden.

Sårcentralen vid Helsinki Hospital erbjuder sitt mångdisciplinära teams kompetens för diagnostik och behandling av bensår. Ett stort bensår kan till exempel åtgärdas med ett hudtransplantat när man först har utrett orsakerna till såret noga och i mån av möjlighet behandlat dessa tillsammans med en blodkärlskirurg.
Det är vanligt att venösa sår förnyas och detta beror i stor utsträckning på hur allvarlig funktionsbrist man har i venerna. Patienter med venösa sår måste i regel förbinda sig att permanent använda medicinsk kompressionsstrumpa.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran