Kundservice +358 9 417 00100

Tidsbeställning
Trycksår

Trycksår

TRYCKSÅR

Med trycksår avses lokala skador på huden eller vävnaden därunder, som vanligtvis uppkommer över benutskott. Det orsakas av tryck eller tryck och uttänjda vävnader tillsammans.

Upp till var tionde patient som vårdas på bäddavdelning har någon grad av trycksår eller -skada. Om en människa blir bäddliggande på grund av en skada eller sjukdom, ökar risken för hudskada avsevärt. Särskilt stor är risken för trycksår hos patienter som får intensivvård, åldringar som skadat höften samt patienter med ryggmärgsskada, som vid sidan av rörelsehindrande förlamningssymtom även kan har bristande känsla i huden.

Det är viktigt att förstå att irreversibel kallbrand kan uppkomma inom loppet av några timmar för riskpatienter och därför förebyggs trycksår effektivast med specialmadrasser och ställningsbyte.
Behandlingen av trycksår som sträcker sig djupt in i muskeln eller till benet är mycket utmanande och långvarig och ofta kräver en slutgiltig läkning att man opereras. Vid reparation av trycksår skärs hela såret bort längs den friska vävnaden och den uppkomna vävnadsbristen täcks med en lokal lambå med god blodcirkulation. Vid efterbehandlingen av operationssåret säkerställs läkningen med individuella ställningsbyten. Ofta förbjuds patienten till exempel att sitta under minst en månad efter en trycksårsoperation i höftområdet.

Risken för att ett trycksår som läkt ska förnyas är ganska stor, om man inte målmedvetet angriper de faktorer som utsätter för såret. Därför måste patienten och dennas anhöriga vara medvetna om de rätta hjälpredskapen och en livsstil som minskar risken för sår. En högklassig behandling av trycksår omfattar lokal behandling av såret och individuell bedömning av trycksårsrisken och en plan för de bästa förebyggande hjälpredskapen vid sidan av operationsbehandlingen.

Ring oss:

09 417 00100

Lämna en kontaktbegäran