​Asiakaspalvelu 09 417 00100

Varaa aika

Kaija Puustjärvi-Sunabacka

LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kuntouksen erityispätevyys

Fysiatrian erikoislääkäri Kaija Puustjärvi-Sunabacka hoitaa tuki- ja liikuntaelinperäisiä vaivoja. Usein hänen vastaanotolleen hakeutuvan potilaan vaivat ovat muodostuneet jo ongelmallisiksi. Tavoitteena on löytää kullekin potilaalle sopiva hoito ja hänen kokonaistilanteensa huomioiva kuntoutumisen suunnitelma.

Milloin vastaanotollesi kannattaa tulla?

Potilaillani on selän, niskan, ylä- ja alaraajojen sekä nivelten vaivoja. Heidän oireitaan saattavat kivun lisäksi olla lihasheikkous ja puutuminen. 

Vastaanotolleni tulee myös lähetteellä asiakkaita työ- ja toimintakykykartoitukseen. Se sisältää arvion asiakkaan terveydentilasta, hoito- ja tutkimustarpeesta sekä lääkinnällisen ja ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuuksista.

Miten selvität potilastasi vaivaavan kivun syyn?

On tärkeää selvittää potilaan kanssa keskustellen, miten vaiva on saanut alkunsa, mikä hänen yleinen terveydentilansa on, kuinka kauan vaiva on kestänyt, missä tilanteissa ja miten se ilmenee sekä mikä oireita pahentaa ja mikä niitä helpottaa. Selvitän, miten vaivaa on hoidettu tähän asti ja mikä on ollut hoidon vaikutus. Olennaista on myös saada kuva siitä, miten vaiva haittaa tai rajoittaa potilaan arkea.

Potilasta tutkittaessa havainnoidaan muun muassa liikkumista, rangan ja nivelten liikelaajuuksia, mahdollista liikekipua ja paineluarkuutta sekä lihasvoimaa ja ihotuntoa. Oireiden ja löydösten perusteella määräytyy tarvitaanko lisätutkimuksia, kuten röntgen- tai magneettitutkimusta, hermoratatutkimusta tai laboratoriokokeita.

Millaista hoitoa annat potilaillesi?

Potilaan on tärkeä saada tietoa vaivansa syystä, sen luonteesta ja hoitomahdollisuuksista. Käymme yhdessä läpi tutkimustulokset. Annan potilaalle ohjeistusta siitä, mitä hänen tulee huomioida arjessaan koskien kuormitusta, liikkumista ja lepoa. Käymme läpi lääkkeellistä ja lääkkeetöntä kivunhoitoa. Tapauskohtaisesti kyseeseen tulee lääkehoito, joissakin tapauksissa pistoshoito, usein lähete yksilölliseen terapeuttiseen harjoitteluun ja ohjauksen syventämiseen fysioterapeutille. Jos kyseessä on ongelma, joka vaatii toisen alan erikoislääkärin arvioita, ohjaan potilaan kollegani vastaanotolle. Esiin voi tulla leikkaushoitoa vaativa oireisto tai esimerkiksi reumalääkärin tai neurologin hoitoarvion tarve. 

Mikä ajatus ohjaa työtäsi?

Tähtäimessä on löytää keinot säilyttää potilaan toimintakyky ja hyvä arki.

Kaija Puustjärvi-Sunabacka

  • Lääketieteen tohtori, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, kuntoutuksen erikoispätevyys.
  • Erikoisosaaminen: Selkä-, niska- ja muut tuki- ja liikuntaperäiset vaivat. Työ- ja toimintakykyarviot.
  • Tärkein työkokemus: Moniammatillinen yhteistyö yliopistosairaalassa ja kuntasektorilla niin rivilääkärinä, opetustehtävissä kuin ylilääkärinäkin noin 30 vuoden ajan.
  • Jäsenyydet: Suomen kivuntutkimusyhdistys, suomalainen ja brittiläinen selkätutkimuseura, fysiatriyhdistys.