​Asiakaspalvelu 09 417 00100

Varaa aika

Kia Pelto-Vasenius

LT, Fysiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti

Fysiatrian erikoislääkäri Kia Pelto-Vasenius hoitaa muun muassa pitkittyneitä niska-, hartia-, raaja- ja selkäkipuja. Hänen työnsä ohjenuorana on, että potilas kykenee elämään itselleen merkityksellistä ja toimintakykyistä elämää vammoista ja sairauksista huolimatta. 

Milloin vastaanotollesi kannattaa tulla?

Silloin kun tuki- ja liikuntaelin eli tules-sairauksista, -vammoista sekä -leikkauksista toipuminen hidastuu ja kuntoutuminen ei etene. Esimerkkinä tules-kivuista ovat pitkittyneet niska-, hartia-, raaja- ja selkäkivut. 

Nykykäsityksen mukaan pitkäkestoista kipua ylläpitää kudosten tai hermoston vaurio, joka muokkaa eri tavoin keskushermostoa. Pitkittyvät kivut voivat heikentää sekä elämänlaatua että työkykyä. Kipu vähentää usein fyysistä aktiivisuutta ja lisää henkistä kuormittuneisuutta. Kipu voi myös häiritä unta, ja sen takia ihmisen voimavarat heikkenevät.

Millaista hoitoa annat potilaillesi?

Fysiatrisen hoidon tavoitteena on kivun lievittäminen ja kipuun liittyvän haitan vähentäminen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä elämänlaadun parantaminen.

Vastaanotollani kartoitan muun muassa potilaan toipumisen hidastumiseen liittyvät tekijät, teen potilaan kanssa yhdessä hoito- ja kuntoutussuunnitelman sekä arvoin niin lääkkeellisten kuin lääkkeettömienkin hoitojen tarpeen. Tuen ja autan potilasta löytämään ne keinot, jotka voivat tehostaa toipumista ja kuntoutumista.

Mikä ajatus ohjaa työtäsi?

Tavoitteeni on, että potilas kykenee elämään itselleen merkityksellistä ja toimintakykyistä elämää mahdollisista vammoista ja sairauksista huolimatta.

Kia Pelto-Vasenius

  • Lääketieteen tohtori, fysiatrian erikoislääkäri, kognitiivinen psykoterapeutti.
  • Erikoisosaaminen: mm. pitkittyneet niska-, hartia-, raaja- ja selkäkivut.
  • Tärkein työkokemus: Fysiatrian ylilääkäri ja osastonylilääkäri HYKS Töölön sairaalassa 2003–2008 sekä fysiatrian erikoislääkärinä terveydenhuoltoalan yksityisissä yrityksissä 2009–2018.
  • Luottamustehtävät: mm. Suomen Lääkäriliiton (SLL) valtuuskunnan jäsen vuodesta 2004 ja hallituksen jäsen 2015 alkaen. Yksityislääkärien määräaikaisen asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja. Suomen Erikoislääkäriyhdistyksen (SELY) hallituksen jäsen. SLL:n Suomen Yksityislääkärit -alaosaston johtokunnan varapuheenjohtaja. Suomen Lääketieteellisen Manuaalisen Yhdistyksen (SMLY) hallituksen jäsen. Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen (SKTY) hallituksen jäsen 2014–2015 ja SKTY:n yhteiskunnallisen vaikuttamisen työryhmän jäsen vuodesta 2017.