Valikko Sulje

Erikoislääkäri Vesa Juutilainen: Haavakeskuksessa hoidetaan vaikeatkin haavat

Helsinki Hospitalin Haavakeskus on erikoistunut vaikeasti paranevien ja kroonisten haavojen hoitoon. Plastiikkakirurgian sekä ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Vesa Juutilainen kertoo, mikä tekee Haavakeskuksesta edelläkävijän.

Miksi Helsinki Hospitalin haavakeskus on tarpeellinen?
”Kroonisten ongelmahaavojen laadukas hoito edellyttää viiveetöntä diagnostiikkaa sekä monen erikoisalan osaamiseen perustuvaa hoitoa. Se toteutuu parhaiten moniammatillisessa haavojen hoitoon perehtyneessä yksikössä.”

Mitkä ovat yleisimpiä hoidettavia tapauksia?
”Säärihaavat, diabeetikon jalkahaavat, painehaavat ja leikkausten sekä vammojen jälkeiset haavaongelmat.”

Mikä on nykyisin haavanhoidon tilanne Suomessa?
”Vaikka Suomi on monella lääketieteen alueella muiden kehittyneiden länsimaiden kanssa eturintamassa, samaa ei voi sanoa haavojen hoidosta. Haavapotilaiden hoitoa ei ole vielä riittävästi keskitetty osaaviin moniammatillisiin yksiköihin, hoitoon pääsyssä voi olla kohtuuttomia viiveitä ja alueellisesti hoidon laadussa on suurta vaihtelua. Haavojen hoidossa ei useinkaan noudateta kansallisia ja kansainvälisiä näyttöön perustuvia hoitosuosituksia. Se johtaa huonoihin hoitotuloksiin ja turhiin kustannuksiin.”

Mikä tekee haavanhoidosta haasteellista?
”Krooniset ongelmahaavat koskettavat yleisimmin iäkkäitä ihmisiä. Heillä voi olla useita perussairauksia, jotka voivat vaikuttaa haavan paranemiseen. Haavan paraneminen on mahdollista vain, kun haavaa ylläpitävät taustatekijät on löydetty ja riittävästi korjattu.”

Milloin kannattaa ottaa yhteyttä haavakeskukseen?
”Jos tuntuu, että haavan paranemisessa on ongelmia. Yhteydenotto voi tapahtua omasta aloitteesta tai ulkopuolisen tahon, kuten vakuutusyhtiön tai muun terveydenhuollon ammattilaisen suosituksesta.”

Sitoutuvatko potilaat hoitoon helposti?
”Oma-aloitteisesti haavakeskukseen hakeutuvat ovat yleensä hyvin motivoituneita hoitoon. Vaikeasti paranevat ongelmahaavat aiheuttavat inhimillisen kärsimyksen ohella huomattavia kustannuksia. Väestön ikääntymisen sekä diabeteksen ja ylipainoisuuden lisääntymisen takia tilanne tulee pahenemaan tulevaisuudessa. Terveydenhuollon kustannusten nousun hillitsemiseksi ongelmahaavojen hoidon tulisi olla viiveetöntä ja määrätietoista.”

Meillä pääset erikoislääkärin vastaanotolle ilman lähetettä. Kysy lisää tai varaa aika!

Hei! Mitä mieltä olet ajanvarauspalvelustamme?

Kehitämme alati palveluitamme ja olisi hienoa, jos kertoisit  jäitkö kaipaamaan jotain.