Haavanhoidon spesialisti Vesa Juutilainen päivitti alan perusteoksen

Suomalaisten huippuasiantuntijoiden kirjoittama Haavanhoidon periaatteet kokoaa yhteen uusimman tiedon haavojen hoidosta, ennaltaehkäisystä ja paranemisprosessista. Haavojenhoidon arvostus on kaiken kaikkiaan nousussa.

Haavanhoidon raamattu. Ainutlaatuinen ja käytännönläheinen käsikirja kaikille alan opiskelijoille ja ammattilaisille.

Näin alan väki luonnehti Haavanhoidon periaatteet -kirjaa, jonka uudistettua painosta juhlistettiin Helsinki Hospitalin tiloissa Helsingin Bulevardilla. Teoksen ovat toimittaneet Helsinki Hospitalin Haavakeskuksen johtaja, plastiikkakirurgian erikoislääkäri ja ortopedi Vesa Juutilainen sekä erikoissairaanhoitaja, haavanhoidon asiantuntija Helvi Hietanen. Kirja on syntynyt yhteistyössä Suomen arvostetuimpien haavanhoidon ammattilaisten kanssa: kirjoittajia on yhteensä 34.

”Kirjan juuret ovat vuonna 2002 ilmestyneessä Haava-nimisessä teoksessa, jota olimme Helvin kanssa mukana tekemässä. Vuonna 2012 toimitimme yhdessä uuden kirjan Haavanhoidon periaatteet, johon saimme mukaan alan huippuasiantuntijoita. Täytyykin kiittää kaikkia, jotka ovat pitkälti talkoohengessä antaneet oman panoksensa kirjaan”, Vesa Juutilainen sanoo.

Nyt julkaistu painos on pulskistunut alkuperäisestä yli 40 sivua. Juutilaisen mukaan haavanhoito on kehittynyt niin paljon, että oli korkea aika päivittää teos.

”Täysin uusia kappaleita ovat näyttöön perustuva haavanhoito ja telelääketiede haavanhoidossa. Monia entisiä kappaleita on vahvistettu tai täydennetty. Ala muuttuu – tutkimustyö käy vilkkaana ja uusia hoitomuotoja syntyy.”


Sanoma Pron kustannuspäällikkö Kristiina Koivisto, Helsinki Hospitalin toimitusjohtaja Meeri Muikku, plastiikkakirurgian erikoislääkäri Vesa Juutilainen ja haavanhoidon asiantuntija Helvi Hietanen juhlivat Haavanhoidon periaatteet -kirjan uudistettua painosta. ”Teos on laajuudessaan ainutlaatuinen, vastaavaa ei löydy muista Pohjoismaista”, Koivisto sanoo.

”Alkaviin ongelmiin on puututtava ajoissa”

Hyvällä ja ennaltaehkäisevällä haavanhoidolla parannetaan potilaiden elämänlaatua ja säästetään kustannuksia. Vesa Juutilainen on erikoistunut vaikeasti paraneviin ja kroonisiin haavoihin.

”Haavanhoidossa on alettu ymmärtää sen kansantaloudellinen merkitys. On vaikeaa mitata tarkkaan, paljonko haavanhoito syö yhteiskunnan varoja. Karkea arvio on, että kroonisten haavojen osuus koko terveydenhuollon budjetista on 2–5 prosenttia.”

Juutilainen arvioi, että ongelmahaavojen määrä tulee kasvamaan, kun väestö ikääntyy ja ylipainoisuus ja diabetes yleistyvät. Hän uskoo tiedon purevan myös rahakirstua vartioiviin poliitikkoihin.

”Jos tilanteelle halutaan tehdä jotain, haavoja pitää pystyä ehkäisemään paremmin. Esimerkiksi jos diabeetikkojen jalkahaavojen ennaltaehkäisy olisi tehokkaampaa, säästyisimme monelta hankalammalta ongelmalta. Perusterveydenhuollossa pitäisi olla enemmän jalkaterapeutteja ja jalkojenhoitajia, jotka tutkisivat diabetesta sairastavien jalat. Näin alkaviin ongelmiin voitaisiin puuttua ajoissa.”

Diabeetikkojen jalkahaavojen lisäksi yleisimpiä haavoja ovat laskimoperäiset säärihaavat ja painehaavat.

”Vaikka ennaltaehkäisykin maksaa jotain, niin se on paljon halvempaa kuin pitkälle edenneiden komplikaatioiden hoito.”

LUE MYÖS: Erikoislääkäri Vesa Juutilainen: Haavakeskuksessa hoidetaan vaikeatkin haavat


Vesa Juutilaisen mukaan kroonisten haavojen syiden selvittäminen ja hoito vaativat usein moniammatillista tiimityötä. Helsinki Hospitalin sairaanhoitaja, haavahoitaja Anne Karistolla (vas.) ja jalkojenhoitaja Marjo Palkeisella on molemmilla pitkä kokemus haavojenhoidosta. ”Hyvällä ennaltaehkäisyllä voimme estää pahemmat ongelmat.” Juutilainen kiittää myös ihotautien erikoislääkäriä Kirsi Isoherrasta. ”Hän on tärkeä osa HH:n moniammatillista haavatyöryhmää ja osallistunut merkittävässä määrin kirjamme uuden painoksen tekoon.”

”Haavanhoidon arvostus nousee”

Vesa Juutilainen sanoo, että haavanhoidon asema ja arvostus ovat kovassa nousussa.

”Yksi tärkeä asia siinä on koulutus – että järjestetään alan symposiumeja ja kongresseja. Niiden lisäksi pitää olla myös tällaista oppimateriaalia kliinisen työn tekijöille.”

Haavanhoidon periaatteet -kirja tarjoaakin laajan tietopaketin muun muassa ihon rakenteesta, akuutin ja kroonisen haavan eroista sekä tarkastelee paranemisprosesseja ja paranemiseen vaikuttavia tekijöitä.
Teoksessa käsitellään myös kattavasti erilaiset tyyppihaavat aina traumaattisista haavoista ja palovammoista painehaavoihin ja diabeetikon jalkahaavoihin. Kirja kattaa koko haavanhoidon kentän solutason biologiasta käytännön haavanhoitoon ja hoito-organisaatioihin.


HUS:n painehaavatyöryhmän puheenjohtaja, plastiikkakirurgi Heli Kavola esittelee kirjassa työryhmän tekemän estä painehaava -toimintamallin. ”Painehaavamittareita on paljon. Olemme luoneet helpon liikennevalomallin, jonka perusteella painehaavariskikartoituksen pystyy tekemään nopeasti.”

Vesa Juutilainen törmää työssään usein kroonisiin haavoihin, joita on yritetty hoitaa monissa paikoissa ja monin eri keinoin tuloksetta. Hän muistuttaa, että hoitoon kannattaa hakeutua ajoissa, sillä hoitamattomina haavat voivat johtaa pahoihin infektioihin tai kuolion kautta jopa amputaatioihin.

Helsinki Hospitalin Haavakeskus haluaa olla suomalaisen haavanhoidon edelläkävijä, joka tarjoaa asiantuntevaa tutkimusta ja hoitoa ilman viiveitä.

”Kroonisten haavojen syiden selvittäminen vaatii usein moniammatillista tiimityötä. Valtaosa haavoista saadaan kuntoon hyvällä konservatiivisella hoidolla. Oleellista on haavan taustalla olevien syiden riittävän perusteellinen selvittäminen ja näiden syiden korjaamiseen kohdistuva hoito. Haavojen hyvän paikallishoidon ohella lopulliseen paranemiseen tarvitaan usein kirurgisia keinoja, kuten puhdistusleikkauksia, ihonsiirtoa tai plastiikkakirurgisia kielekekorjauksia.”

LUE MYÖS: Haavahoitajan 5 neuvoa: Näin hoidat haavat kesällä

Meillä pääset erikoislääkärin vastaanotolle ilman lähetettä. Kysy lisää tai varaa aika!

Hei! Mitä mieltä olet ajanvarauspalvelustamme?

Kehitämme alati palveluitamme ja olisi hienoa, jos kertoisit  jäitkö kaipaamaan jotain.